(1)
Długa, K.; Marszał-Kaczmarek, E. O Odwadze W Edukacji. FO 2024, 36, 131-136.