(1)
Prociów, K. Stawanie Się Żywą Książką Jako Proces Uczenia się. : Badanie (nie) Chcianych Historii Polskiej Żywej Biblioteki. FO 2024, 36, 11-26.