(1)
Atroszko, B. Zewnętrzne Bariery Zmian W edukacji:: Analiza Wypowiedzi Nauczycieli szkół Ponadpodstawowych. FO 2024, 36, 27-51.