(1)
Gruntkowska, D.; Szwabowski, O. Od Apolityki Do antypolityki(?) : Rozumienie I Krytyka Polityki W Utworach The Analogs. FO 2024, 36.