(1)
Łukasik, J. M. Raport Z 1. Międzynarodowej Konferencji: : Nauczyciel. Zmiana - Rozwój. FO 2023, 36, 113-117.