(1)
Łukasik, J. M. Raport Z 1. Międzynarodowej Konferencji: . FO 2023, 36, 113-117.