(1)
Rofiah, K.; Purbaningrum, E.; Tisnawati, N. F.; Dewi, K. W. Wczesna Interwencja U Dzieci Z Autyzmem Oparta Na Dowodach:. FO 2023, 36, 11-26.