(1)
Uleanya, C. Rola Polityki, zarządzania I Edukacji Na Rzecz zrównoważonego Rozwoju W Krajach Globalnego Południa:. FO 2023, 36, 73-88.