(1)
Karwasz, M. J. - Propozycja narzędzia Badawczego Do Pomiaru artefaktów Kulturowych –: Kwestionariusz MCA. FO 2023, 36, 29-47.