(1)
Muszyńska, B.; Czekajło, A.; Dybała, J.; Kołodziej, M.; Zagrodna, A. Realizacja podejścia Plurilingwalnego I Plurikulturowego Na Lekcjach języka Angielskiego W szkołach Podstawowych Oraz Przedszkolu W Polsce. FO 2023, 36, 91-109.