(1)
Zamorska, B.; Gąsiorek, P. Sprawozdanie Z Szóstego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Cultural-Historical Activity Research Facing Crisis Contexts: Challenges and perspectives”, Natal, Brazylia, 30 Lipca - 7 Sierpnia, 2021. FO 2022, 35, 153-156.