(1)
Wach, A.; Jankowska, A. Warsztat Pracy głosem Nauczycieli W ujęciu Holistycznym I Procesowym. FO 2022, 35, 119-141.