(1)
Brandisauskiene, A.; Brėdikytė, M. Działania dorosłych wspierające Narracyjne światy Zabaw W Klasie. FO 2022, 35, 31-68.