(1)
Paczkowska, A. „Pomiędzy rolami”: Narracje Polek Czasu Politycznej, Ekonomicznej I Kulturowej Transformacji. FO 2022, 35, 69-86.