(1)
Bacher, S.; Cervinkova, H.; Kraler, C.; Rasiński, L. Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość. FO 2022, 34, 43-54.