(1)
Kurz, K. Słuchanie Ciszy Radiowej W Uniwersytecie Wirtualnym. Nauczanie I Uczenie Się . FO 2022, 34, 55-67.