(1)
Bachmann, C. Teoria I Praktyka Strategii myƛlenia Wizualnego W Szkolnictwie Ponadgimnazjalnym. FO 2022, 34, 105-123.