(1)
Sonntag, M. Współpraca Interdyscyplinarna W Austriackim Systemie Szkolnym I Jej Implikacje Dla Edukacji włączającej. FO 2022, 34, 69-80.