(1)
Augustyn, A. Ciało Jak układ słoneczny. FO 2022, 33, 151-153.