(1)
Jankowska, A. Sprawozdanie Seminarium „Głos I online”. FO 2022, 33, 143-148.