(1)
Budziszewska, N.; Bączyk-Lesiuk, K. Decentracja Psychosomatyczna Jako Odpowiedź Na Potrzeby uczniów szkół Ponadpodstawowych W rzeczywistości (po)pandemicznej. FO 2022, 33, 109-129.