(1)
Cęcelek, G. Społeczne I Informatyczne Kompetencje Nauczyciela Jako Podstawa Edukacji W Paradygmacie Konstruktywistycznym - . FO 2022, 33, 26-46.