(1)
Skibińska, M.; Wiśniewska-Nogaj, L. Problem Uprzedmiotowienia W Mediach a Wybrane Aspekty psychospołecznego Funkcjonowania młodych Kobiet. FO 2022, 34, 23-40.