(1)
Feher, K.; Węglińska, A.; Węgliński, B.; Siekierka, S.; Stefański, A. Krytyczne umiejętności Medialne W działaniu. FO 2021, 33, 31-58.