(1)
Zamorska, B. Ludzkość W Nowej Sytuacji Kulturowo-Historycznej. FO 2021, 32, 219.