(1)
Adamczewski, J.; Nymś-Górna, A. Ma Pan/Pani Wyciszony Mikrofon. FO 2021, 33, 93-107.