(1)
Kwieciński, Z. Profesor Marian Walczak – garść Wspomnień. FO 2020, 32, 167-168.