(1)
Nowak, P. Program Matury międzynarodowej W Polsce . FO 2021, 32, 99-114.