(1)
Czerepaniak-Walczak, M. Z. Jak Zmienia Się „gramatyka edukacji”. O Badaniu przejawów I Konsekwencji (wymuszonej) Iedukacji*. FO 2020, 32, 13-23.