(1)
Zawadzka, E. Konteksty Pedagogizacyjne W Podstawie Programowej kształcenia ogólnego Dla Czteroletniego Liceum I pięcioletniego Technikum. FO 2020, 32, 127-146.