(1)
Papuda-Dolińska, B. Kształcenie Nauczycieli Do Edukacji włączającej W Polsce. FO 2020, 31, 61-79.