(1)
Raykov, M.; Martinelli, V. Ocena Skali lęku Klasowego (CAS) Dla uczniów szkół średnich. FO 2020, 31, 43-60.