(1)
Nizińska, A.; Kurantowicz, E. Zrównoważony rozwój a Uniwersytety. Reorientacja, Szkolnictwo wyższe, Nauczanie Reorientacyjne. FO 2020, 31, 27-40.