(1)
Wiśniewska-Nogaj, L. Zachowania Autoagresywne W Percepcji młodych Kobiet. Rola Wsparcia Ze Strony środowiska Szkolnego. FO 2020, 32, 59-75.