(1)
Szymczak, J. .-. Wokół Kategorii Innowacji W Edukacji. Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji W Edukacji. FO 2020, 32, 149-153.