(1)
Madeja-Bień, K. Mobbing W Szkole – przegląd Dotychczasowych wyników Badań I Odniesienia Do programów Interwencyjnych. FO 2019, 31, 93-109.