(1)
Siegień-Matyjewicz, A. J. Kim Są Białorusini? Kształtowanie Się mentalności Ludu białoruskiego W przeszłości I współcześnie. FO 2019, 31, 23–38.