(1)
Matyjewicz, M. Dekonstrukcja Wybranych elementów współczesnej Przestrzeni Kulturowej Jako źródło Dyskursu Nad kształtem tożsamości animatorów Kultury. FO 2019, 31, 11-22.