(1)
Stępkowski, D. Kształcenie – Widzenie – moralność. Herbarta Aistetyczne Podstawy Edukacji Moralnej. FO 2020, 32, 37-56.