(1)
Atroszko, B. Miejsce innowacyjności W Standardach kształcenia Nauczycieli. FO 2020, 32, 113-126.