(1)
Tomaszek, K. Poczucie Alienacji a Syndrom Wypalenia Szkolnego. FO 2022, 33, 47-69.