(1)
Madalińska-Michalak, J. Pożegnanie Dr Haliny Rotkiewicz. FO 1, 30, 315-316.