(1)
Kwieciński, Z. Pożegnanie Prof. Dr. Hab. Roberta Kwaśnicy. FO 1, 30, 307-309.