(1)
Szymczak, J.-. „Dobre?” (nie)przygotowanie Do Prowadzenia Projektu W jakościowej Orientacji Badawczej - Namysł Nad doświadczanymi trudnościami I Dylematami. FO 2020, 32, 25-35.