(1)
Jaśkiewicz, V. A. Strategie nauczyciela/I kształcących uczniów Zdolnych. Komunikat Z Badań. FO 2019, 30, 283-297.