(1)
Zelek, P. Uniwersytet Wobec Faszyzacji życia społecznego - Raport Z Debaty. FO 2020, 32, 155-163.