(1)
Wanagiel, K. Krytyczna Analiza Codziennej Pracy Kuratora społecznego W świetle Koncepcji władzy I rządomyślności Foucault. FO 2019, 30, 267-281.