(1)
Madalińska-Michalak, J. M.; Jeżowski, A. J. Etyka I Religia Jako Przedmioty Nauczania: konkurencyjność Czy komplementarność?. FO 2019, 30, 219-241.