(1)
N/A, N. List Redaktorów ogólnokrajowych Czasopism Naukowych Z Wykazu B Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego. FO 1, 29, 143-146.