(1)
Bartoszewicz, M.; Zahorska, A. Samodzielne myƛlenie Uczniowskie W Rozpoznaniach Badawczo-Innowacyjnych W Dydaktyce Chemii. FO 2018, 30, 87-102.