(1)
Groenwald, M. O Naukowym Statusie dydaktyków Przedmiotowych. Głos W Dyskusji. FO 2018, 30, 15-28.